ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Γραφείο Διασύνδεσης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Πέτρου

τηλέφωνο: 22411942 // email: [email protected]

Έλενα Παχίτα

τηλέφωνο: 22411941 // email: [email protected]

Back to top