Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα των Γραφείων Διασύνδεσης!

Τα Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, λειτουργούν στο πλαίσιο του ομώνυμου Έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσό ύψους €7,1 εκατομμυρίων. Στο Έργο συμμετέχουν οκτώ Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία (τρία Δημόσια, πέντε Ιδιωτικά) με συντονιστικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο κύριος σκοπός των Γραφείων Διασύνδεσης είναι να τοποθετούν φοιτητές σε επιχειρήσεις κι οργανισμούς, με την τοποθέτηση να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών τους, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Η συνεργασία αυτή είναι ωφέλιμη τόσο για τους φοιτητές όσο και για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο Έργο.

Στόχος των Πανεπιστημίων είναι όπως τα προγράμματα σπουδών κι οι τοποθετήσεις επικεντρώνονται σε τομείς με αναπτυξιακή προοπτική και υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι τομείς αυτοί έχουν αναδειχθεί μέσα από Μελέτη Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνίας, τον Τουρισμό, την Έρευνα και Καινοτομία, το περιβάλλον, τις Κατασκευές, την Ναυτιλία κλπ.

Το άμεσο όφελος για τους φοιτητές είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων τους, η απόκτηση πρόσθετης γνώσης και εμπειρίας, η βελτίωση των επικοινωνιακών τους δυνατοτήτων, ώστε αυτές να ενισχύσουν τις πιθανότητες και τις ευκαιρίες απασχολησιμότητάς τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και μετά την αποφοίτησή τους. Το άμεσο όφελος των επιχειρήσεων είναι η απασχόληση κι η επιτόπια προετοιμασία (on the job) νέου ανθρώπινου δυναμικού, με νέες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις κι η στενότερη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Το έμμεσο όφελος για την ευρύτερη Κυπριακή κοινωνία είναι η πιθανή μείωση της ανεργίας στους νέους απόφοιτους και η ανάπτυξη της επιχειρησιακής και εμπορεύσιμης καινοτομίας μέσω των νέων ιδεών που θα μεταφερθούν από τα Πανεπιστήμια προς τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες από τους φοιτητές και απόφοιτους.

Με τη λειτουργία τους, τα Γραφεία Διασύνδεσης συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της σύνδεσης της Πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας και τις πραγματικές της ανάγκες, προς όφελος της ανάπτυξης του τόπου.
- Δρ. Ανδρέας Σωτηρίου, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Έργου

Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Τα Πανεπιστήμια του δικτύου

ΝΕΑ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ημερίδα Πανεπιστημίου Frederick – 30 Μαρτίου 2023

Το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” ανακοινώνει τη διεξαγωγή Ημερίδας του Πανεπιστημίου Frederick με τίτλο “Γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στις δεξιότητες των νέων αποφοίτων και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Frederick”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, μεταξύ των ωρών 10:00 και 12:00, στο ξενοδοχείο Hilton, στη Λευκωσία. Ενημερωθείτε για τα […]

Read More

Ημερίδα Πανεπιστημίου UCLan Cyprus – 1 Δεκεμβρίου 2022

Το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” ανακοινώνει τη διεξαγωγή Ημερίδας του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus με τίτλο “Αποτελεσματικές και αποδοτικές τοποθετήσεις σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας: η συμβολή του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022, μεταξύ των ωρών 10:00 και 12:00, στο ξενοδοχείο Radisson Beach Resort, στη Λάρνακα. Ενημερωθείτε για τα αμφίδρομα […]

Read More

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Πανεπιστήμιο Κύπρου (εκτός ισχύος)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι τις 09/06/2023. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Read More

Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Πανεπιστήμιο Κύπρου (εκτός ισχύος)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι τις 09/05/2023. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Read More

Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Πανεπιστήμιο Frederick (εκτός ισχύος)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick. Αιτήσεις μέχρι τις 05/01/2023. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Read More
Back to top