Πανεπιστήμιο Κύπρου – videos

Συνέντευξη του Δρ. Σωτηρίου για το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” 

Συνέντευξη Μαρίας Παντελή (φοιτήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου)

Συνέντευξη Βασιλικής Σαββοπούλου, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κύπρου

Back to top