ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Επιτροπή Συντονισμού Έργου (ΕΣΕ), έχει τη συνολική ευθύνη για την εποπτεία του Έργου και τη διεύθυνση της διαχείρισής του, καθώς και για τη λήψη όλων των σημαντικών αποφάσεων πολιτικής και οικονομικού χαρακτήρα. Η ΕΣΕ στελεχώνεται από ένα Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου (ο οποίος προεδρεύει) και έναν Εκπρόσωπο κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Ορίζεται επίσης κι ένας αναπληρωτής για κάθε συμμετέχοντα. Ο ρόλος της ΕΣΕ θα είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο έλεγχος, η διαχείριση και εποπτεία της προόδου του Έργου, η επίλυση τυχόν προβλημάτων, η συγκρότηση των υπολοίπων οργάνων και μηχανισμών, καθώς κι η λήψη καθοριστικών αποφάσεων για την πορεία του.

Η ΕΣΕ αποτελείται από τα πιο κάτω πρόσωπα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

                                                       

Ανδρέας Σωτηρίου                                                                  Έλενα Ζωμενή-Ασσιώτη

(Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Έργου)                                        (Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Έργου)

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

                                                         

Έλενα Γρηγορίου                                                                Αθηνά Σκοταρά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

                         

Χαράλαμπος Χρυσοστόμου                             Μαρίλια Παναγιώτου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

             

Ελένη Μαρκαντώνη                                      Άντρη Στυλιανού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

                           

Αλέξανδρος Αντωναράς                          Μέλπω Ιακωβίδου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ

Γεωργία Χρίστου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

                 

Χριστόφορος Χαραλάμπους              Αλέξης Ονουφρίου

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE CYPRUS

 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Ανδρέου

Back to top