Ημερίδα Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου – 30 Ιουνίου 2021

Ημερίδα Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου – 30 Ιουνίου 2021

Το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαδικτυακής Ημερίδας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο “Join us: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αγορά εργασίας”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, μεταξύ των ωρών 10:00 και 12:20. Ενημερωθείτε για τα αμφίδρομα οφέλη από την επαφή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και φοιτητών με την αγορά εργασίας, δηλώνοντας τη συμμετοχή σας εδώ.

Στον αμέσως πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε την πρόσκληση της Ημερίδας.

Πρόσκληση Ημερίδας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ενημερωτική ιστοσελίδα της Ημερίδας, στην οποία θα βρείτε και το σχετικό πρόγραμμα, βρίσκεται εδώ.

Back to top