Ημερίδα Πανεπιστημίου Κύπρου – 23 Μαρτίου 2022

Ημερίδα Πανεπιστημίου Κύπρου – 23 Μαρτίου 2022

Το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” ανακοινώνει τη διεξαγωγή Ημερίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο “Νέες προοπτικές διασύνδεσης με την αγορά εργασίας: Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, μεταξύ των ωρών 10:00 και 12:30, στο ξενοδοχείο Hilton, στη Λευκωσία. Ενημερωθείτε για τα αμφίδρομα οφέλη από την επαφή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και φοιτητών με την αγορά εργασίας, δηλώνοντας τη συμμετοχή σας.

Στον αμέσως πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε την πρόσκληση της Ημερίδας, από την οποία μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας.

Πρόσκληση Ημερίδας Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ενημερωτική ιστοσελίδα της Ημερίδας, στην οποία θα βρείτε και το σχετικό πρόγραμμα, βρίσκεται εδώ.

Back to top