Ημερίδα Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – 19 Νοεμβρίου 2021

Ημερίδα Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – 19 Νοεμβρίου 2021

Το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” ανακοινώνει τη διεξαγωγή Ημερίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο “∆ιασύνδεση με την αγορά εργασίας: από την ακαδημαϊκή γνώση στην εργασιακή εμπειρία. Η περίπτωση του ΤΕΠΑΚ”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021, μεταξύ των ωρών 10:00 και 12:00, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, στη Λεμεσό. Ενημερωθείτε για τα αμφίδρομα οφέλη από την επαφή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και φοιτητών με την αγορά εργασίας, δηλώνοντας τη συμμετοχή σας.

Στον αμέσως πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε την πρόσκληση της Ημερίδας, από την οποία μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας.

Πρόσκληση Ημερίδας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ενημερωτική ιστοσελίδα της Ημερίδας, στην οποία θα βρείτε και το σχετικό πρόγραμμα, βρίσκεται εδώ.

Back to top