Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (εκτός ισχύος)

Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (εκτός ισχύος)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι τις 27/10/2021. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Back to top