Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (εκτός ισχύος)

Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (εκτός ισχύος)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”, στο Γραφείο Διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι την 29/07/2022. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Back to top