ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Κτήριο: Βιβλιοθήκη, 1ος όροφος

Γραφεία 208 & 209

Ώρες εξυπηρέτησης: 08:30 – 17:00


Ιωάννα Λεοντίου

τηλέφωνο: 22842154 // email: [email protected]

Δημήτρης Βαρούνης

τηλέφωνο: 22842155 // email: [email protected]

Back to top