ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ιωάννα Λεοντίου

τηλέφωνο: 22842154 // email:[email protected]

Νάταλυ Πέτρου

τηλέφωνο: 22842155 // email: [email protected]

Back to top