ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική του πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.2beconnected.org.cy. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Έργου, αντικαθιστά όλα τα έντυπα που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας, ο οργανισμοί κι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης θέσεων τοποθέτησης καθώς και της επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων για την πλήρωσή τους, υπό εντελώς διαφανείς κι αντικειμενικές διαδικασίες. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν, μεταξύ άλλων, να αναζητούν ευκαιρίες τοποθέτησης σε οργανισμούς κι επιχειρήσεις ή/και να ειδοποιούνται αυτομάτως για ευκαιρίες τοποθέτησης που ταιριάζουν στα προσόντα και τις ικανότητές τους.

Back to top