ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κύπρου

Κτήριο ΧΩΔ02, 1ος όροφος

Γραφεία 107

Πανεπιστημιούπολη

Ώρες εξυπηρέτησης: 08:30 – 15:00


τηλέφωνο: 22894082 // email: [email protected]

Back to top