ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κύπρου

Κτήριο ΧΩΔ02, 1ος όροφος

Γραφεία 106 & 108

Πανεπιστημιούπολη

Ώρες εξυπηρέτησης: 0800 – 15:00


Βασιλική Σαββοπούλου

τηλέφωνο: 22894291 // email: [email protected]

Έλενα Σιακίδου

τηλέφωνο: 22894301 // email: [email protected]

Back to top