ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Γραφείο Διασύνδεσης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Κόκου

τηλέφωνο: 25002160 // email: [email protected]

Μαριγιώργια Βοσκαρίδου

τηλέφωνο: 25002009 // email: [email protected]

 

Back to top