ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη του Δρ. Σωτηρίου για το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” 

Συνεργασία ΓΔ Πανεπιστημίου Κύπρου με το αρχιτεκτονικό γραφείο “dias”

Συνεργασία ΓΔ Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τον δημοσιογραφικό όμιλο Nikodea

Συνεργασία ΓΔ Πανεπιστημίου Frederick με την εταιρία Θεμελιοτεχνική

Συνεργασία ΓΔ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Κέντρο Λόγου και Τέχνης “Αείπολις”

Συνεργασία ΓΔ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με την εταιρία REMEDICA

Back to top