ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη του Δρ. Σωτηρίου για το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη Ανδρέα Τιμοθέου (φοιτητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου)

Back to top