ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη του Δρ. Σωτηρίου για το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη Μαρίας Παντελή (φοιτήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου)

Συνέντευξη Ανδρέα Τιμοθέου (φοιτητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου)

Η εταιρία ADITESS συμμετέχει στο Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Back to top