ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επιλέξτε από το drop down list (πάνω δεξιά) για δείτε προωθητικό υλικό (εκδηλώσεις, συνεντεύξεις, άρθρα κτλ) του Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”.

Back to top