Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – videos

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη Ανδρέα Τιμοθέου (φοιτητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου)

Συνέντευξη Δρ. Βασιλικής Γκρέτση, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Back to top