Πανεπιστήμιο Κύπρου – videos

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη του Δρ. Σωτηρίου για το Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” 

Συνέντευξη Δρ. Ντάινας Νικολάου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συνέντευξη Μαρίας Παντελή (φοιτήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου)

Συνέντευξη Βασιλικής Σαββοπούλου, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κύπρου

Back to top