Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – videos

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει στο Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη Δρ. Αντωναρά και Δρ. Ιακωβίδου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Συνέντευξη Δρ. Πέτρου Λοή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

Συνέντευξη Δημήτρη Καρακάση (φοιτητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας)

Back to top