Πανεπιστήμιο Frederick – videos

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη Δρ. Κωνσταντίνου Κουρούπη, Πανεπιστήμιο Frederick

Συνέντευξη Γιώργου Μιχιελιουδάκη (απόφοιτος Πανεπιστημίου Frederick)

Back to top