Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – videos

Το ΤΕ.ΠΑ.Κ. συμμετέχει στο Έργο “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”

Συνέντευξη Μαρίλιας Παναγιώτου, αναπληρώτριας εκπροσώπου του ΤΕΠΑΚ στο Έργο

 

Back to top