Δελτία Τύπου

Φοιτητές και επιχειρήσεις σε σύζευξη με πολλαπλά οφέλη (26/10/2020)

Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση στη νέα εποχή (25/11/2020)

‘Εναρξη συνεργασίας Γραφείου Διασύνδεσης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τον οργανισμό SYNLAB Cyprus (02/04/2021)

Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Διασύνδεση επιστημονικού δυναμικού με τον επιχειρηματικό κόσμο (05/04/2021)

Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Διασύνδεση επιχειρηματικού κόσμου με την ακαδημαϊκή κοινότητα (07/04/2021)

Παντελής Σκλιάς: Ενδυνάμωση εξωστρέφειας με τον επιχειρηματικό κόσμο (13/04/2021)

Join US: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αγορά Εργασίας (10/06/2021)

Έλενα Γρηγορίου: Στηρίζουμε τους επαγγελματίες του σήμερα (16/06/2021)

ΑΠΚυ: Δημιουργία ισορροπίας μεταξύ μάθησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (24/06/2021)

Χριστόφορος Χριστοδουλίδης: Γραφείο Διασύνδεσης Ανοικτού Πανεπιστημίου – Απαντώντας στις προκλήσεις (28/06/2021)

Back to top